14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

Bekendtgørelse nr. 542 af 22. maj 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

§1 Elområdet
Sikkerhedsstyrelsen kan meddele virksomheder delautorisation til at udføre og servicere følgende arbejder på el-området:

  • 1) Installation og tilslutning af solcellesystemer til et i forvejen beregnet tilkoblingspunkt i den faste installation. På jævnstrømssiden omfatter installation og tilslutning ledningssystemet fra panelerne til solcelleinverteren med tilhørende beskyttelsesudstyr. På vekselstrømssiden omfatter installation og tilslutning ledningssystemet fra vekselstrømsklemmen på solcelleinverteren til tilkoblingspunktet i den faste elektriske installation. For boliginstallationer omfatter installation og tilslutning endvidere installation af tilhørende overstrøms- og fejlbeskyttelsesudstyr på vekselstrømssiden, når det anbringes i den bolig, som solcellesystemet tilhører.

  • 2) Elinstallationer i boliger med individuel afregning af el, der anvendes til helårsbeboelse samt i fritidshuse, der er godkendt til overnatning. Arbejdet omfatter installationen i selve boligen samt i rum, som hører med til boligen, og som er forsynet fra boligen, men ikke er en del af selve boligarealet, stikledning, udendørs installationer og eventuelt solcellesystem, der er tilsluttet den pågældende bolig.

§2 Vvs-området
Sikkerhedsstyrelsen kan meddele virksomheder delautorisation til at udføre og servicere følgende arbejder på vvs-området:

  • 1) Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer.

  • 2) Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer i boliger med individuel afregning af forbrug, der anvendes til helårsbeboelse samt i fritidshuse, der er godkendt til overnatning. Arbejdet omfatter installationen i selve boligen samt stikledning for vand.

  • 3) Installation, kontrol, eftersyn og service af flaskegasinstallationer i campingvogne, skurvogne, autocampere, mobile homes, pølsevogne, transportable boder og lignende.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

profile photo
Profilside