14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

Bekendtgørelse nr. 548 af 30. maj 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

§1 Fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder
Elinstallationer i følgende fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder, der ikke er beregnet til en sådan anvendelse, at de erstatter faste bygninger, kan udføres af producenten uden brug af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvis elinstallationerne udføres på fabrikken, hvor den mobile enhed fremstilles, som led i den samlede fabrikationsproces, og hvis elinstallationerne udføres af sagkyndigt personale:

 • 1) Campingvogne.

 • 2) Skurvogne.

 • 3) Containere.

 • 4) Biblioteksbusser.

 • 5) Mobile klinikker til medicinsk undersøgelse og behandling af mennesker og dyr.

 • 6) Mobile anlæg til udskænkning og servering.

 • 7) Mobile toiletter og baderum.

 • 8) Andre mobile enheder, der efter en konkret vurdering ikke anvendes som faste bygninger.

Stk. 2 Producenten af de i stk. 1 nævnte mobile enheder er ansvarlig for, at de udførte elinstallationer og de anvendte materialer er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og øvrige sikkerhedskrav.

§2 Fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele
El-, gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger kan i følgende fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele udføres af producenten uden brug af en autoriseret virksomhed, hvis installationerne udføres på fabrikken, hvor bygningsdelen fremstilles, som led i den samlede fabrikationsproces, og hvis installationerne udføres af sagkyndigt personale:

 • 1) Præfabrikerede tekniksøjler, badeværelser og køkkener.

 • 2) Montrer, diske og køkkenskabe, der fastmonteres i bygningen.

 • 3) Andre fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele, hvor installationen efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Stk. 2 Producenter af præfabrikerede bygningselementer kan uden brug af en autoriseret virksomhed foretage indstøbning af rør og dåser i bygningselementerne, hvis indstøbningen udføres af sagkyndigt personale på fabrikken, hvor bygningselementerne fremstilles, og hvis indstøbningen udføres som led i den samlede fabrikationsproces.

Stk. 3 Producenten af de i stk. 1 og 2 nævnte bygningsdele er ansvarlig for, at de udførte installationer og de anvendte materialer er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, regler om vand- og afløbsinstallationer og øvrige sikkerhedskrav.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1052 af 8. december 2003 om faste installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande og bygningsdele.

profile photo
Profilside