14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 156

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§156 Arbejdsløshedskassens underretninger til jobcenteret og det fælles it-baserede datagrundlag
Arbejdsløshedskasserne skal til det fælles it-baserede datagrundlag indberette

  • 1) når en person er påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) når der er afholdt cv-samtale med personen, og personens cv er godkendt,

  • 3) når en persons ret til dagpenge er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

  • 4) når arbejdsløshedskassen får underretning fra et uddannelsessted om, at en person i jobrettet uddannelse ikke længere er studieaktiv.

•••

Stk. 2 Oplysninger indberettet efter stk. 1 videregives til jobcentret via det fælles it-baserede datagrundlag.

•••

Stk. 3 Arbejdsløshedskasserne skal på anmodning fra jobcenteret eller Beskæftigelsesministeriet generelt oplyse om et ledigt medlems rådighed, ledighedsforløb og dagpengeret i det omfang oplysningerne ikke er indberettet til det fælles it-baserede datagrundlag.

•••
profile photo
Profilside