14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 771 af 31. maj 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Generelt
Ud over de oplysninger, som kræves i de internationale regnskabsstandarder omfattet af § 4, stk. 1, skal der i årsregnskabet gives de supplerende oplysninger, som fremgår af dette kapitel.

•••

Stk. 2 Medmindre andet er anført, finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse på årsrapporten og koncernregnskabet.

•••

Stk. 3 De oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, skal være indeholdt i en særskilt del af årsrapporten, der er tydeligt afgrænset og benævnt »noter«. Hvis oplysningerne gives ved at henvise til ledelsesberetningen eller andre dele af årsrapporten, der ikke indgår i årsregnskabet, skal henvisningen være præcis og afgrænse de pågældende oplysninger i forhold til andre oplysninger, der ikke er omfattet af oplysningskrav efter dette kapitel.

•••

Stk. 4 De oplysninger, der skal gives i medfør af dette kapitel, er omfattet af revision, jf. § 25 k i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••
profile photo
Profilside