14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 284 af 18. april 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kontrol
Finanstilsynet påser løbende, om betingelserne for opretholdelse af en statsautoriseret revisors certificering er til stede.

•••

Stk. 2 En certificeret revisor har pligt til efter anmodning fra Finanstilsynet at indsende dokumentation for, at revisor opfylder betingelserne for opretholdelse af certificeringen, jf. § 6, inden for en frist på 4 uger efter anmodningens datering.

•••
profile photo
Profilside