14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fleksjob m.v. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjob m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 1769 af 06. September 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.
En arbejdsgiver, der modtager løntilskud efter § 133, stk. 2-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og en selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud efter § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet.

•••

Stk. 2 Kommunen kan bestemme, at tilskuddet enten ikke kan udbetales eller skal tilbagebetales, hvis

  • 1) arbejdsgiveren eller den selvstændige har afgivet urigtige oplysninger om forhold, der har betydning for at opnå eller bevare retten til løntilskud til at ansætte personer i fleksjob eller tilskud som selvstændig, eller

  • 2) arbejdsgiveren eller den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

•••
profile photo
Profilside