14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer fra visse lande og regioner uden negativ covid-19-test § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2151 af 26. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Straf
Efter luftfartslovens § 149, stk. 8, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

•••

Stk. 2 Efter luftfartslovens § 149, stk. 14, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside