14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2268 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal den dømte og tilstedeværende pårørende mv. i forbindelse med kriminalforsorgens tilsyn og hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, kunne forevise et coronapas, jf. § 1, jf. dog § 3.

•••

Stk. 2 Coronapasset skal forevises til personale tilknyttet kriminalforsorgen.

•••

Stk. 3 Såfremt de tilstedeværende pårørende mv. eller den dømte i forbindelse med kriminalforsorgens tilsyn og hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, ikke kan forevise coronapas jf. § 1, jf. dog § 3, kan tilsynet og hjemmebesøget, herunder kontrolbesøget på bopælen, afholdes telefonisk eller som et videomøde, jf. § 13.

•••
profile photo
Profilside