14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 20. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd

Kapitel 1

Adoptionssamrådets organisation og kompetence

§1 Et adoptionssamråd består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge, jf. lovens § 25 a, stk. 3.

Stk. 2 Medlemmerne og stedfortræderne for dem beskikkes af børne- og socialministeren for indtil 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted. En beskikkelse udløber ved udgangen af den måned, hvori den beskikkede fylder 70 år.

Stk. 3 Det juridiske medlem er formand for adoptionssamrådet og skal være medarbejder i Familieretshuset. En stedfortræder for det juridiske medlem skal ligeledes være medarbejder i Familieretshuset. Er et af de øvrige medlemmer også medarbejder i Familieretshuset, må vedkommende ikke i sit daglige arbejde være beskæftiget med adoptionsområdet. Vedkommende må heller ikke have det juridiske medlem eller dennes stedfortræder som chef eller have samme chef som det juridiske medlem eller dennes stedfortræder. Højst to af adoptionssamrådets medlemmer må være medarbejdere i Familieretshuset.

§2 Adoptionssamrådets væsentligste opgaver er:

Stk. 2 Et adoptionssamråds afgørelse kan inden 6 måneder indbringes for Adoptionsnævnet, jf. lovens § 25 b, stk. 3.

§3 Formanden tilrettelægger adoptionssamrådets arbejde.

profile photo
Profilside