14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Bekendtgørelse nr. 442 af 01. maj 2013

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

I medfør af § 21, stk. 3, og § 54, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsmæglervirksomheder.

Stk. 2 § 4 finder anvendelse på genforsikringsmæglervirksomheder.

§2 Skadesforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

 • 1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om skadesforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber.

 • 2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om skadesforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber.

 • 3) Præmier formidlet til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

 • 4) Antal afsluttede udbud.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

§3 Livsforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

 • 1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

 • 2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

 • 3) Præmier formidlet til direkte tegnende livsforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

 • 4) Antal afsluttede udbud.

 • 5) Vederlag modtaget fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning om livsforsikringsordninger.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

§4 Såfremt en forsikringsmæglervirksomhed eller genforsikringsmæglervirksomhed har oprettet en klientkonto i et pengeinstitut, skal virksomheden senest 5 måneder efter 
kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.

Stk. 2 Revisor skal erklære, om reglerne i §§ 15-20 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler er fulgt, og om der ved den stikprøvevise revision af oversigten sammenholdt med klientkontoen er konstateret væsentlige fejl eller mangler heri. Erklæringen skal afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§5 kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.
Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2013.

Stk. 2 § 2, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, og § 4 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2012.

Stk. 3 § 2, stk. 1, nr. 4, og § 3, stk. 1, nr. 4 og 5 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2013.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2013 om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger ophæves.

profile photo
Profilside