14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1471 af 16. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Beregning af hjælpen
Hjælpen efter § 2 kan ikke overstige den indsattes andel af boligudgifterne.

•••

Stk. 2 I hjælpen fradrages den indsattes indtægter efter skat, i det omfang disse sammenlagt med hjælp efter §§ 2-6 og 8 overstiger det beløb, som den indsatte ville være berettiget til efter skat efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 3 Hvis den indsatte er gift, fradrages parrets samlede indtægter efter skat, i det omfang disse overstiger det beløb, som de ville være berettiget til efter skat efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 4 Som indtægt betragtes bl.a. også kostbeløb eller værdien af kost, selvforsørgelsesbeløb, grundtimeløn, stabilitetstillæg, kompetencetillæg og lignende, der udbetales eller ydes i fængsel eller arresthuse.

•••

Stk. 5 Ved beregning af hjælpen betragtes den indsatte kun som forsørger, hvis den pågældende har forsørgelsespligt og rent faktisk bidrager til forsørgelsen med et beløb, der mindst svarer til normalbidraget.

•••
profile photo
Profilside