14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1600 af 27. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Betingelser for indbetaling af ATP-bidrag
Ved udbetaling af ydelser efter § 23 eller § 25, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den pågældende har modtaget ydelse efter § 23 eller § 25, stk. 1-4, i lov om aktiv socialpolitik i en sammenhængende periode på 12 måneder. Der betales ikke bidrag for denne 12-måneders periode.

•••

Stk. 2 Ophører udbetalingen af ydelsen, afbrydes optjeningen af 12-måneders perioden. Genoptages udbetalingen senere, uden at der foreligger en ny social begivenhed, fortsætter optjeningen af 12-måneders perioden.

•••

Stk. 3 For personer, der modtager ydelser efter § 23, § 25, stk. 1-4, § 68, § 69 j, § 71, stk. 1, og § 74 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, skal der kun indbetales ATP-bidrag, når den månedlige ydelse, der ligger til grund for beregningen af ATP-bidraget, mindst udgør 15.355 kr. (januar 2020) til en person med forsørgelsespligt over for børn. For andre skal beløbet mindst udgøre 11.554 kr. (januar 2020). Beløbsgrænserne nedsættes forholdsmæssigt ved udbetaling af ydelser for mindre end en måned. Beløbene reguleres én gang årligt den 1. januar, jf. lov om aktiv socialpolitik § 109, stk. 2 og 4.

•••

Stk. 4 Den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, er den ydelse, der er beregnet, efter at der er foretaget fradrag efter reglerne i §§ 30-33, 36-40 a, 42, 43, 73 f, 73 g og 68 a, § 69 j, stk. 5 og 9, og § 74 d, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Der indbetales ikke ATP-bidrag, hvis ydelsen er givet med tilbagebetalingspligt efter § 93 i lov om aktiv socialpolitik.

•••
profile photo
Profilside