14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 830 af 10. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kompetencekrav
Boligkreditgivere og boligkreditformidlere skal sikre, at der i virksomheden er ansatte, som samlet set har tilstrækkelige kompetencer til at kunne yde rådgivning henholdsvis tilbyder rådgivningstjenester om boligkreditaftaler, og hvor det er relevant, besidder tilstrækkelige kompetencer med hensyn til at udforme, tilbyde og bevilge boligkreditaftaler og boligkreditformidlingsaktiviteter. Hvis indgåelsen af en boligkreditaftale omfatter en accessorisk tjenesteydelse, skal boligkreditgivere og boligkreditformidlere tilsvarende sikre, at de ansatte har et tilstrækkeligt kompetenceniveau i forbindelse med ydelsen af den accessoriske tjeneste.

•••
profile photo
Profilside