14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Kapitel 5

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Kapitel 5

Mærkning af fødevarer behandlet med ioniserende stråling

§10 Færdigpakkede bestrålede fødevarer og bestrålede fødevareingredienser, som er omfattet af bekendtgørelse om fremstilling, markedsføring og indførsel af fødevarer og fødevareingredienser, der er behandlet med ioniserende stråling, skal i forbindelse med varebetegnelsen være forsynet med en af følgende oplysninger:

  • 1) »Bestrålet«.

  • 2) »Strålekonserveret«.

  • 3) »Behandlet med ioniserende stråling«.

  • 4) »Konserveret med ioniserende stråling«.

Stk. 2 Hvis en bestrålet fødevareingrediens indgår i en fødevare, skal fødevaren mærkes med oplysning om behandlingen som nævnt i stk. 1. Oplysningen skal anføres i ingredienslisten i tilknytning til den ingrediens, der er bestrålet.

Stk. 3 Oplysning om bestrålingen, jf. stk. 1, skal anføres for en bestrålet ingrediens, der indgår i en sammensat ingrediens, uanset om den bestrålede ingrediens eller den sammensatte ingrediens, hvori den indgår, udgør mindre end 2 % af færdigvaren.

Stk. 4 Ved produkter, der sælges i løs vægt, skal oplysning om behandlingen som nævnt i stk. 1 anføres sammen med varebetegnelsen på et skilt i umiddelbar nærhed af produktet.

§11 Fødevarer, som ikke er beregnet til salg til den endelige forbruger eller storkøkkener, skal være forsynet med

  • 1) oplysning om foretaget bestråling både for produkter, der som selvstændige produkter er behandlet med ioniserende stråling, og for bestrålede ingredienser, der indgår i ikke-bestrålede produkter, og

  • 2) navn og adresse på bestrålingsanlægget eller dettes registreringsnummer.

§12 Oplysning om foretaget bestråling skal altid fremgå af de dokumenter, der ledsager eller vedrører de bestrålede fødevarer.

profile photo
Profilside