14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Kapitel 9

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer kapitel 9

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Kapitel 9

Mærkning af ekstraktionsmidler

§22 Ekstraktionsmidler skal på emballagen eller på en vedhæftet etiket være forsynet med følgende oplysninger:

 • 1) Navn eller firmanavn og adresse på én af følgende:

  • a) Producenten.

  • b) Pakkevirksomheden.

  • c) En forhandler, der er etableret inden for Den Europæiske Union.

 • 2) Den specifikke betegnelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer.

 • 3) En klar angivelse af, at produktet er af en kvalitet, der gør det egnet til anvendelse som ekstraktionsmiddel ved fremstilling af fødevarer eller fødevareingredienser.

 • 4) Oplysning, som gør det muligt at identificere sendingen eller partiet.

 • 5) Nettoindhold udtrykt i nettovolumen.

 • 6) Om nødvendigt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter.

§23 De i § 22, nr. 1 og 4-6, nævnte oplysninger kan anføres i de relevante handelsdokumenter. Dokumenterne skal være køber i hænde senest samtidig med leveringen.

profile photo
Profilside