14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1180 af 26. September 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Tilladelse til genoptagelse
A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

•••

Stk. 2 A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis medlemmet fuldt ud har betalt gælden til a-kassen.

•••

Stk. 3 Hvis medlemmet fortsat har gæld til a-kassen, er det en betingelse, at medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen. Videre er det en betingelse, at gælden kan afvikles inden for de tidsrammer, der er nævnt i stk. 4-6.

•••

Stk. 4 Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 2 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 3 år.

•••

Stk. 5 Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 3 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 4 år.

•••

Stk. 6 Hvis gælden på optagelsestidspunktet er mere end 3 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 5 år.

•••

Stk. 7 Hvis medlemmet ikke kan afvikle gælden inden for de tidsrammer, der fremgår af stk. 4-6, kan a-kassen, hvis særlige forhold taler for det, tillade genoptagelse.

•••

Stk. 8 Afviklingsperioden efter stk. 4-6 regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet genoptages.

•••
profile photo
Profilside