14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 931 af 19. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Regulering
Efter § 182, stk. 6, i lov om social service reguleres de beløb, der er nævnt i § 100, stk. 3, i lov om social service en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb.

•••
profile photo
Profilside