14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1291 af 27. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Forsikringsselskabet skal opgøre en regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen ud fra det hensættelsesgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet på opgørelsestidspunktet.

•••

Stk. 2 Hvis forsikringen oprindeligt er tegnet på et fælleskønsgrundlag, og det anmeldte hensættelsesgrundlag er kønsopdelt, skal styrkelsen for forsikringen afspejle en fælleskønsfordeling.

•••

Stk. 3 Hvis forsikringsselskabet aftalemæssigt har garanteret forsikringstageren en genkøbsværdi, har forsikringstageren altid ret til som minimum at få overført den garanterede tilbagekøbsværdi til det nye produkt fratrukket et eventuelt gebyr til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

•••
profile photo
Profilside