14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 100 af 28. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe

I medfør af § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 261 af 23. marts 2020 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 28. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

  • 1) Handelsskibe, der er forsynet med en af Søfartsstyrelsen udstedt besætningsfastsættelse.

  • 2) Fiskeskibe uanset størrelse.

§2 Rederen og skibsføreren er ansvarlige for, at den fortegnelse over besætningsdata, der er nævnt i § 25, stk. 1, nr. 2, i lov om skibes besætning, opbevares om bord, og til enhver tid er tilgængelig ved syn og kontrol af skibet.

Stk. 2 Fortegnelsen kan opbevares på elektronisk medie.

Stk. 3 Fortegnelsen fra skibets seneste rejse skal opbevares om bord indtil skibets næste afgang fra en havn.

Stk. 4 Fortegnelsen skal sendes til Søfartsstyrelsen, hvis Søfartsstyrelsen anmoder om det. Besætningsdataene skal sendes digitalt til Søfartsstyrelsen efter Søfartsstyrelsens nærmere anvisninger, hvis Søfartsstyrelsen anmoder om det.

§3 Med henblik på eventuel eftersøgning og redning til søs skal fiskeskibe sende oplysninger til identifikation af besætningen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inden skibets afrejse, eller de skal meddeles fra skibet umiddelbart efter skibets afrejse. Oplysningerne skal indeholde navn og cpr. nr. og skal opdateres ved hver ændring i besætningen.

§4 Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 og § 3 straffes med bøde.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1113 af 11. november 2019 om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe ophæves.

§6 Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

profile photo
Profilside