14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 973 af 22. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ledelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen i outsourcingvirksomheden har ansvaret for, at outsourcing anvendes betryggende i outsourcingvirksomheden.

•••

Stk. 2 Bestyrelsens ansvar og opgaver kan ikke outsources.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen skal overvåge direktionens beslutninger og styring af alle risici i forbindelse med outsourcing.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen skal godkende, regelmæssigt revidere og ajourføre en skriftlig outsourcingpolitik, der opfylder kravene i bilag 1. Bestyrelsen skal sikre, at politikken efterleves i outsourcingvirksomheden.

•••

Stk. 5 Bestyrelsen skal, som led i den løbende risikovurdering, overvågning og kontrol, sikre, at den periodisk modtager rapportering om risici og eventuelle ændringer heri, der er identificeret i forbindelse med kritisk eller vigtig outsourcing, jf. §§ 19, 20 og 23.

•••
profile photo
Profilside