14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Bekendtgørelse nr. 294 af 27. marts 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

I medfør af artikel 465, stk. 2, 467, stk. 3, 468, stk. 3, 478, stk. 3, 479, stk. 4, 480, stk. 3, 481, stk. 5, og 486, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Overgangsregler for kapitalgrundlagskrav
I medfør af artikel 465, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende niveauer for den egentlige kernekapitalprocent og kernekapitalprocenten i 2014:

 • 1) Den egentlige kernekapitalprocent skal mindst udgøre 4,0.

 • 2) Kernekapitalprocenten skal mindst udgøre 5,5.

§2 Overgangsregler for urealiserede tab og gevinster opgjort til dagsværdi
I medfør af artikel 467, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for indregning af urealiserede tab opgjort til dagsværdi til 100 i 2014-2017.

§3 I medfør af artikel 468, stk. 3, jf. stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for indregning af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi til 100 i 2015-2017.

§4 Overgangsregler for fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter
I medfør af artikel 478, stk. 3, litra a og b, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradrag nævnt i artikel 36, stk. 1, litra a, b, c, f og g, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2017.

Stk. 2 I medfør af artikel 478, stk. 3, litra a og b, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele for fradrag nævnt i artikel 36, stk. 1, litra d, e, h og i, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber:

 • 1) 20 i 2014.

 • 2) 40 i 2015.

 • 3) 60 i 2016.

 • 4) 80 i 2017.

Stk. 3 I medfør af artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradraget nævnt i artikel 36, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2023.

Stk. 4 I medfør af artikel 478, stk. 3, litra c, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradrag nævnt i artikel 56, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2017.

Stk. 5 I medfør af artikel 478, stk. 3, litra c, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele for fradrag nævnt i artikel 56, litra c og d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber:

 • 1) 20 i 2014.

 • 2) 40 i 2015.

 • 3) 60 i 2016.

 • 4) 80 i 2017.

Stk. 6 I medfør af artikel 478, stk. 3, litra d, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradrag nævnt i artikel 66, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2017.

Stk. 7 I medfør af artikel 478, stk. 3, litra d, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele for fradrag nævnt i artikel 66, litra c og d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber:

 • 1) 20 i 2014.

 • 2) 40 i 2015.

 • 3) 60 i 2016.

 • 4) 80 i 2017.

§5 Overgangsregler for indregning af instrumenter og poster, der ikke kvalificerer som minoritetsinteresser, i den konsoliderede egentlige kernekapital
I medfør af artikel 479, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele:

 • 1) 80 i 2014.

 • 2) 60 i 2015.

 • 3) 40 i 2016.

 • 4) 20 i 2017.

§6 Overgangsregler for indregning af minoritetsinteresser og kvalificeret hybrid kernekapital og supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag
I medfør af artikel 480, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende faktorer:

 • 1) 0,2 i 2014.

 • 2) 0,4 i 2015.

 • 3) 0,6 i 2016.

 • 4) 0,8 i 2017.

§7 Overgangsregler for supplerende filtre og fradrag
I medfør af artikel 481, stk. 5, jf. stk. 2 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen til 0 i 2014.

Stk. 2 I medfør af artikel 481, stk. 5, jf. stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen til 0 i 2014-2017.

§8 Overgangsregler for grænser for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter
I medfør af artikel 486, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele:

 • 1) 80 i 2014.

 • 2) 70 i 2015.

 • 3) 60 i 2016.

 • 4) 50 i 2017.

 • 5) 40 i 2018.

 • 6) 30 i 2019.

 • 7) 20 i 2020.

 • 8) 10 i 2021.

§9 Straffebestemmelse
Overtrædelse af § 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§10 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2014.

profile photo
Profilside