14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 471 af 20. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En person, der modtager hjælp som aktivitetsparat, jf. § 1, kan kun få hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, hvis den pågældende står til rådighed ved at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder under hensyntagen til, at personen er aktivitetsparat.

•••

Stk. 2 En aktivitetsparat person, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse og ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som er påbegyndt tilbud om uddannelse efter §§ 96 eller 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er under uddannelsen fritaget fra pligten efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik til at stå til rådighed for henvist arbejde.

•••

Stk. 3 En person, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller overgangsydelse og ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, har ikke pligt til at tage imod eller til at deltage i uddannelsestilbud efter § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personen vil kunne udeblive eller ophøre i uddannelsestilbuddet og er under deltagelse i tilbuddet fritaget fra pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik.

•••
profile photo
Profilside