14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1298 af 03. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen:

•••

Stk. 2 Rammeaftalen omfatter desuden

  • 1) køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og

  • 2) regionsrådets opgave i forhold til at medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler, jf. lov om social service § 5, stk. 3.

•••

Stk. 3 Kommunale tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår ikke i rammeaftalen.

•••
profile photo
Profilside