14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 13. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1676 af 16. december 2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn ophæves.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskaber fra og med regnskabsåret 2017 for private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskaber fra og med regnskabsåret 2018 for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service som nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn.

•••
profile photo
Profilside