14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 29 a og 29 b (investorfradrag)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 a omfatter oplysninger om:

  • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Dansk Branchekode-reference for den indberetningspligtige.

  • 3) Investorens identitet, jf. § 3.

  • 4) Den enkelte investors samlede beholdning af aktier, der foretages investorfradrag for, ved angivelse af antal aktier og nominel værdi.

  • 5) Anskaffelsestidspunkt og -sum for de aktier, der foretages investorfradrag for.

  • 6) Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.

  • 7) Det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af skatteindberetningslovens § 29 a, stk. 1, når kapitalindskuddet overstiger 500.000 euro.

•••

Stk. 2 Oplysninger indberettet efter stk. 1, nr. 1, 2 og 7, offentliggøres af Skatteforvaltningen i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

•••
profile photo
Profilside