14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 4 (honorarer og personalegoder)
I medfør af skatteindberetningslovens § 4, stk. 1-3, indberettes om følgende beløb m.v., i det omfang beløbet m.v. ikke er A-indkomst:

 • 1) Vederlag som nævnt i skatteindberetningslovens § 4, stk. 1-3, hvis der efter momsloven ikke skal betales moms af beløbet, bortset fra:

  • a) Vederlag for personbefordring.

  • b) Vederlag for udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

  • c) Vederlag, der ydes af en forening, for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefrie virksomhed, når det samlede årlige vederlag, der af foreningen udbetales til den pågældende, ikke overstiger 1.500 kr.

  • d) Vederlag for sæddonation.

 • 2) Salær efter retsplejeloven til beskikkede advokater.

 • 3) Vederlag til døgnplejere efter § 78 i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside