14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1675 af 23. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Statslig støtte
Den statslige driftsstøtte til en virksomhed må maksimalt udgøre det faktiske driftsunderskud i 2020.

•••

Stk. 2 Størrelsen på den samlede støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne, jf. § 1, udgør i alt 259 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. kan udmøntes til driftsstøtte, jf. denne bekendtgørelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen, og administrationsomkostningerne skal dækkes inden for de 35 mio. kr., der er afsat til ordningen.

•••

Stk. 3 Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter de ansøgte beløb.

•••
profile photo
Profilside