14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1699 af 18. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 På ejendomme, der har modtaget kontant tilskud til dækning af vedligeholdelsesudgifter, jf. § 14 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, tinglyser kommunalbestyrelsen, jf. § 18 i samme lov, en deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt støttede boligers status ændres for så vidt angår anvendelse eller ejerforhold, eller ejendommen afhændes.

•••

Stk. 2 På ejendomme, der har modtaget kontant tilskud, jf. § 26 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, tinglyser kommunalbestyrelsen, jf. § 29 i samme lov, en deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt ejendommens status ændres for så vidt angår anvendelse eller ejerforhold, eller ejendommen afhændes.

•••

Stk. 3 Deklarationen skal angive den i § 2 nævnte værdi af ejendommen.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen fastsætter deklarationens løbetid, som dog højst kan være gældende i 20 år.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen aflyser deklarationen, når der på baggrund af beregning efter § 4 er taget stilling til eller rejst krav om tilbagebetaling af tilskud ved førstkommende statusskift eller førstkommende afhændelse af ejendommen.

•••
profile photo
Profilside