14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 281 af 23. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen gælder for gennemførelse af totaløkonomisk rentable energiforbedringer, som udlejeren påtænker at iværksætte i ejendomme med private beboelseslejemål efter reglerne i § 58, stk. 3, i lov om leje og i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse efter reglerne i § 31, stk. 3, i lov om leje af erhvervslokaler m.v. Totaløkonomisk rentable energiforbedringer er energiforbedringer, som medfører energibesparelser, der tilsammen mindst svarer til lejeforhøjelsen for energiforbedringerne.

§2 Følgende energibesparende arbejder, jf. stk. 1, er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser:

Stk. 2 Energibesparende arbejder, jf. stk. 1, omfatter arbejder relateret til besparelser i energiforbruget til opvarmning, herunder til rumvarme, ventilation og køling, varmt brugsvand samt fælles elforbrug.

profile photo
Profilside