14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 281 af 23. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Kapitel 3

Beregning og fordeling af lejeforhøjelse

§6 Samtlige udgifter for de arbejder, som har medført den opgjorte energibesparelse, jf. § 4, herunder sædvanlige og nødvendige følgearbejder, kan indgå i beregningen af lejeforhøjelsen uden fradrag for vedligeholdelse, herunder sparet vedligeholdelse, såfremt den samlede lejeforhøjelse for hele ejendommen ikke overstiger energibesparelserne beregnet i kroner for hele ejendommen.

Stk. 2 Lejeforhøjelsen, jf. stk. 1, der ikke kan overstige den beregnede energibesparelse, jf. § 5, fordeles efter reglerne i § 58 i lov om leje i ejendomme med private beboelseslejemål og efter reglerne i § 31 i lov om leje af erhvervslokaler m.v. i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

profile photo
Profilside