14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1279 af 29. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Datakvalitet og anvendelse af approksimative størrelser
Et gruppe 1-forsikringsselskab skal have retningslinjer og forretningsgange til sikring af, at de data, der benyttes til beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er hensigtsmæssige, komplette og nøjagtige i overensstemmelse med artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••
profile photo
Profilside