14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værgemål § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om værgemål og bygger på bekendtgørelse nr. 1444 af 13. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Almindelige bestemmelser
Midler på 75.000 kr. eller derover skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1.

•••

Stk. 2 Midler under 75.000 kr. skal bestyres i en forvaltningsafdeling, hvis der i forvejen bestyres midler der, eller midlerne må antages senere at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover.

•••

Stk. 3 Hvis midlerne senere bringes under 75.000 kr. og ikke kan antages igen at blive bragt op på 75.000 kr. eller derover, udleverer forvaltningsafdelingen på begæring midlerne til værgen.

•••

Stk. 4 Består midlerne helt eller delvist i en fordring mod værgen, skal midlerne altid bestyres i en forvaltningsafdeling.

•••

Stk. 5 Godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål, skal uanset beløbets størrelse bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside