14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om vagtvirksomhed og bygger på bekendtgørelse nr. 1408 af 04. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed, jf. § 1 og § 5 i lov om vagtvirksomhed, for et tidsrum af højst 5 år og for en eller flere politikredse eller for hele landet.

•••

Stk. 2 Autorisation meddeles i øvrigt på nærmere af politiet fastsatte vilkår for vagtvirksomhedens udøvelse. Der kan herunder fastsættes vilkår om fast forretningssted, virksomhedens udstyr og køretøjer, personalets udrustning og uniformering samt om indsendelse af f.eks. årlige indberetninger om virksomhedens forhold.

•••
profile photo
Profilside