14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 En foreløbig tilladelse skal indeholde bestemmelser om følgende:

  • 1) Indvindingens formål.

  • 2) Indvindingsstedets beliggenhed.

  • 3) Indvindingens omfang.

  • 4) Hvilke yderligere oplysninger der eventuelt skal indgives, før spørgsmålet om endelig tilladelse kan behandles.

  • 5) Oprettelse af de nødvendige boringer og eventuelt prøvepumpninger af boringer.

  • 6) Oprettelse af de nødvendige måleanordninger i vandløb.

  • 7) Tidsfrist for udnyttelse af den foreløbige indvindingstilladelse.

•••

Stk. 2 I den foreløbige tilladelse skal kommunalbestyrelsen angive sin vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og sin stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Endvidere skal det anføres, at en endelig indvindingstilladelse kun kan ventes meddelt, hvis det må anses for forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen.

•••
profile photo
Profilside