14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Sager om endelige tilladelser til indvinding og anlæg behandles efter reglerne i §§ 7-12, medmindre kommunalbestyrelsen finder, at de pågældende forhold er blevet tilstrækkeligt belyst under behandlingen af spørgsmålet om foreløbig indvindingstilladelse.

•••

Stk. 2 Hvis afgørelsen skal omfatte et påbud eller forbud, herunder efter miljøbeskyttelsesloven, og den, som påbuddet eller forbuddet skal rettes til, ikke er tilstrækkeligt underrettet gennem forhandlinger om sagen, skal den pågældende forud for afgørelsen underrettes om sagen og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig efter forvaltningsloven. Underretning kan dog undlades, hvis øjeblikkelig afgørelse er påkrævet.

•••

Stk. 3 Hvis der kan ventes at blive spørgsmål om betaling af erstatning i forbindelse med sagen efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven eller vandforsyningsloven, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at spørgsmålet om muligt drøftes mellem parterne med henblik på forlig om forholdet.

•••
profile photo
Profilside