14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vejledning af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 467 af 26. september 1978, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vejledning af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket

I medfør af § 732, stk. 2, 2. pkt., i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret ved lov nr. 243 af 8. juni 1978, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Når sigtelsen vedrører en lovovertrædelse, som efter loven kan medføre højere straf end bøde, vejleder politiet sigtede om adgangen til at begære en offentlig forsvarer beskikket.

Stk. 2 Vejledning kan altid undlades, når sigtelsen alene vedrører overtrædelse af færdselsloven.

§2 Vejledningen skal gives samtidig med, at sigtede gøres bekendt med, at han ikke er forpligtet til at udtale sig, jfr. retsplejelovens § 752, stk. 1. Det skal af politirapporten fremgå, at sigtede har modtaget behørig vejledning, jfr. retsplejelovens § 732, stk. 2, 3. pkt.

Stk. 2 I forbindelse med vejledningen skal sigtede gøres bekendt med, at han, såfremt han findes skyldig, er pligtig at erstatte det offentlige vederlaget til forsvareren.

§3 Sigtedes begæring om forsvarerbeskikkelse er ikke til hinder for, at afhøringen påbegyndes eller fortsættes uden forsvarerens tilstedeværelse, såfremt sigtede fortsat er villig til at udtale sig.

§4 Politiet drager omsorg for, at sigtedes begæring om forsvarerbeskikkelse indbringes for retten.

Stk. 2 Såfremt en sigtet, der er anholdt, begærer forsvarer beskikket og ikke ønsker at udtale sig uden forsvarerens tilstedeværelse, kan politiet, hvis afhøringen ikke findes at kunne udsættes, tilkalde en af de i retsplejelovens § 733, stk. 1, nævnte advokater. Den tilkaldte advokat varetager hvervet som forsvarer, indtil spørgsmålet om beskikkelse er afgjort af retten.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1978.

profile photo
Profilside