Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. LASTBILENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED LASTBILER, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING

0.1 Systematikken i undervisningsplanen

0.2 Præstationskravenes anvendelse

1. LASTBILENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER

1.1 Styreapparatet

1.1.1 Styreapparatets funktion mv.

1.2 Bremser

1.2.1 Driftsbremser

1.2.2 Nødbremse

1.2.3 Parkeringsbremser

1.2.4 Supplerende bremser

1.2.5 Kontrol af bremser

1.2.6. Lovbestemmelser i øvrigt om bremser

1.3 El-anlæg, lygter, reflekser, horn mv.

1.3.1 El-anlæggets funktion

1.4 Bærende dele

1.4.1 Bærende deles funktion mv.

1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel

1.5.1 Motorens og transmissionens funktion samt energi- og miljørigtig kørsel

1.6 Karrosseri og opbygning

1.6.1 Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse

1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr

1.7.1 Ruder, spejle, udsyn mv.

1.8 Kontrolapparat (fartskriver)

1.8.1 Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion

1.9 Lastbilens dokumenter

1.9.1 Registreringsattest

1.10 Særlige køretøjer

1.11 Lastbilens betjeningsudstyr

1.11.1 Betjeningsudstyr

1.12 Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation

1.12.1 Vedligehold mv.

2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ

2.1 Forberedelse til kørsel

2.1.1 Eftersyn, indstilling mv.

2.2 Lastbilers spejle

2.2.1 Særlige forhold

2.2.2 Indstilling af spejle

2.2.3 Anvendelse af spejle

2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant

2.3.1 Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning

2.4 Højresving om hjørner

2.4.1 Færdigheder ved svingning

2.5 Baglænskørsel med målbremsning

2.5.1 Orientering og bedømmelse af lastbilens længde

3. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER

3.1 Manøvreegenskaber mv.

3.1.1 Generelt om forskellige køretøjers manøvreegenskaber mv.

4. TRAFIKANTADFÆRD

4.1 Trafikantadfærd mv.

4.1.1 Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv.

5. VEJFORHOLD

5.1 Vejforhold mv.

5.1.1 Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv.

6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED LASTBILER, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING

6.1 Anvisninger for færdslen

6.1.1 Færdselslovens gyldighed

6.1.2 Anvisninger for kørslen

6.1.3 Kørekortkategorier og førerret

6.2 Dimensioner, personer og gods samt særlige forhold mv.

6.2.1 Lastbilers bredde

6.2.2 Lastbilers længde

6.2.3 Lastbilers højde

6.2.4 Lastbilers vægt

6.2.5 Personer og gods

6.2.6 Signalgivning, tegngivning og brug af lys

6.2.7 Motorstop og slæbning mv.

6.2.8 Færdselsulykke

6.2.9 Forsikringspligt

6.2.10 Overladelse af køretøj til andre

6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet

6.3.1 Køre- og hviletidsbestemmelserne

6.3.2 Anvendelse af kontrolapparatet

6.4 Godstransport mv.

6.4.1 Vejkort

6.4.2 Godskørsel for fremmed regning og firmakørsel

6.5 Supplerende uddannelse

6.5.1 Kvalifikationsbeviser mv.

7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ

Øvelse 1:

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant

7.1.1 Kendskab til ulykker

7.1.2 Kendskab til risikoforhold

7.1.3 Orienteringsfærdigheder

7.1.4 Manøvrefærdigheder

7.1.5 Lovbestemmelser og forhold

7.2 Placering under ligeudkørsel

7.2.1 Kendskab til ulykker

7.2.2 Kendskab til risikoforhold

7.2.3 Orienteringsfærdigheder

7.2.4 Manøvrefærdigheder

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

7.3.1 Kendskab til ulykker

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

7.3.3 Orienteringsfærdigheder

7.3.4 Manøvrefærdigheder

7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.4.1 Kendskab til ulykker

7.4.2 Kendskab til risikoforhold

7.4.3 Orienteringsfærdigheder

7.4.4 Manøvrefærdigheder

7.5 Vending og baglænskørsel

7.5.2 Kendskab til risikoforhold

7.5.3. Orienteringsfærdigheder

7.5.4 Manøvrefærdigheder

7.13 Højresving i kryds

7.13.1 Kendskab til ulykker

7.13.2 Kendskab til risikoforhold

7.13.3 Orienteringsfærdigheder

7.13.4 Manøvrefærdigheder

7.14 Venstresving i kryds

7.14.1 Kendskab til ulykker

7.14.2 Kendskab til risikoforhold

7.14.3 Orienteringsfærdigheder

7.14.4 Manøvrefærdigheder

Øvelse 2:

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.6.1 Kendskab til ulykker

7.6.2 Kendskab til risikoforhold

7.6.3 Orienteringsfærdigheder

7.6.4 Manøvrefærdigheder

7.7 Møde

7.7.1 Kendskab til ulykker

7.7.2 Kendskab til risikoforhold

7.7.3 Orienteringsfærdigheder

7.7.4 Manøvrefærdigheder

7.7.5 Lovbestemmelser i øvrigt

7.8 Kørsel foran eller efter andre

7.8.1 Kendskab til ulykker

7.8.2 Kendskab til risikoforhold

7.8.3 Orienteringsfærdigheder

7.8.4 Manøvrefærdigheder

7.8.5 Lovbestemmelser og andre forhold

7.11 Fremkørsel mod kryds

7.11.1 Kendskab til ulykker

7.11.2 Kendskab til risikoforhold

7.11.3 Orienteringsfærdigheder

7.11.4 Manøvrefærdigheder

7.12 Ligeudkørsel i kryds

7.12.1 Kendskab til ulykker

7.12.2 Kendskab til risikoforhold

7.12.3 Orienteringsfærdigheder

7.12.4 Manøvrefærdigheder

7.13 Højresving i kryds

7.14 Venstresving i kryds

7.15 Kørsel i rundkørsel

7.15.1 Kendskab til ulykker

7.15.2 Kendskab til risikoforhold

7.15.3 Orienteringsfærdigheder

7.15.4 Manøvrefærdigheder

Øvelse 3

7.2 Placering under ligeudkørsel

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

7.3.3 Orienteringsfærdigheder

7.3.4 Manøvrefærdigheder

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.7 Møde

7.8 Kørsel foran eller efter andre

7.9 Overhaling

7.9.1 Kendskab til ulykker

7.9.2 Kendskab til risikoforhold

7.9.3 Orienteringsfærdigheder

7.9.4 Manøvrefærdigheder

7.9.5 Lovbestemmelser i øvrigt.

Øvelse 4

7.16 Kørsel på motorvej

7.16.1 Kendskab til ulykker

7.16.2 Kendskab til risikoforhold

7.16.3- Orienteringsfærdigheder

7.16.4 Manøvrefærdigheder

7.16.5 Lovbestemmelser i øvrigt

7.16.6 Kørsel på motortrafikvej

Øvelse 5

7.11 Fremkørsel mod kryds

7.12 Ligeudkørsel i kryds

7.13 Højresving i kryds

7.14 Venstresving i kryds

7.15 Kørsel i rundkørsel

7.17 Kørsel ved siden af andre

7.17.1 Kendskab til ulykker

7.17.2 Kendskab til risikoforhold

7.17.3 Orienteringsfærdigheder

7.17.4 Manøvrefærdigheder

Øvelse 6

7.18 Standsning og parkering

7.18.2 Kendskab til risikoforhold

7.18.3 Orienteringsfærdigheder

7.18.4 Manøvrefærdigheder

7.18.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Øvelse 7

7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

7.19.1 Kendskab til ulykker

7.19.2 Kendskab til risikoforhold

7.19.3 Orienteringsfærdigheder

7.17.4 Manøvrefærdigheder

7.17.5 Lovbestemmelser i øvrigt

7.20 Kørsel i tunnel

7.20.2-7.20.4 Kendskab til risikoforhold, Orienterings- og manøvrefærdigheder

7.21 Kørsel ved letbane

8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN

8.1 Særlige risikoforhold mv.

8.1.1 Alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer, høj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele

8.2 Egne holdninger og adfærd

8.2.1 Opmærksomhed, adfærd over for andre og egne kørselskompetencer

9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG

9.1 Vejgreb og belæsning

9.1.1 Vejgrebets betydning

9.1.2 Belæsning, dæktryk mv.

9.2 Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse

9.2.1 Bevægelsesenergi og hastighed

9.2.2 Centrifugalkraft

9.2.3 Bremselængder

9.2.4 Vejgrebets udnyttelse

9.3 Hindringer på vejen

9.3.1 Slalom

9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning

9.3.3 Kombineret bremse- og undvigemanøvre

9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridning

9.4.1 Kørsel i kurve

9.4.2 Baghjulsudskridning

9.4.3 Forhjulsudskridning

9.4.4 Manøvrernes gennemførelse

10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

10.1 Betingelser for at få kørekort

10.1.1 Køreundervisning

10.1.2 Indstilling til køreprøve

10.2 Køreprøvens gennemførelse

10.2.1 Krav ved køreprøven

10.2.2 Teoriprøven

10.2.3 Den praktiske prøve

10.3 Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort

10.3.1 Kørekortets gyldighed

10.3.2 Inddragelse og generhvervelse af kørekort