Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. BUSSENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED BUSSER, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

Indholdsfortegnelse

0.
INDLEDNING
 
0.1
Systematikken i undervisningsplanen
 
0.2
Præstationskravenes anvendelse
 
1.
BUSSENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER
 
1.1
Styreapparatet
   
1.1.1
Styreapparatets funktion mv.
 
1.2
Bremser
   
1.2.1
Driftsbremser
   
1.2.2
Nødbremse
   
1.2.3
Parkeringsbremser
   
1.2.4
Supplerende bremser
   
1.2.5
Kontrol af bremser
   
1.2.6
Lovbestemmelser i øvrigt om bremser
 
1.3
El-anlæg, lygter, reflekser, horn mv.
   
1.3.1
El-anlæggets funktion
 
1.4
Bærende dele
   
1.4.1
Bærende deles funktion mv.
 
1.5
Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel
   
1.5.1
Motorens og transmissionens funktion samt energi- og miljørigtig kørsel
 
1.6
Karrosseri og opbygning
   
1.6.1
Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse
 
1.7
Indre indretning, udsyn og særligt udstyr
   
1.7.1
Ruder, spejle, udsyn mv.
 
1.8
Kontrolapparat (fartskriver)
   
1.8.1
Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion
 
1.9
Bussens dokumenter
   
1.9.1
Registreringsattest
 
1.10
Særlige køretøjer
   
1.10.1
Ledbus
 
1.11
Bussens betjeningsudstyr
   
1.11.1
Betjeningsudstyr
 
1.12
Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation
   
1.12.1
Vedligehold mv.
       
2.
INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 
2.1
Forberedelse til kørsel
   
2.1.1
Eftersyn, indstilling mv.
 
2.2
Bussers spejle
   
2.2.1
Særlige forhold
   
2.2.2
Indstilling af spejle
   
2.2.3
Anvendelse af spejle
 
2.3
Igangsætning og standsning ved kørebanekant
   
2.3.1
Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning
 
2.4
Højresving om hjørner
   
2.4.1
Færdigheder ved svingning
 
2.5
Baglænskørsel med målbremsning
   
2.5.1
Orientering og bedømmelse af bussens længde
       
3.
KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 
3.1
Manøvreegenskaber mv.
   
3.1.1
Generelt om forskellige køretøjers manøvreegenskaber mv.
       
4.
TRAFIKANTADFÆRD
 
4.1
Trafikantadfærd mv.
   
4.1.1
Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger
       
5.
VEJFORHOLD
 
5.1
Vejforhold mv.
   
5.1.1
Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv.
       
6.
GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED BUSSER, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 
6.1
Anvisninger for færdslen
   
6.1.1
Færdselslovens gyldighed
   
6.1.2
Anvisninger for kørslen
   
6.1.3
Kørekortkategori og førerret
 
6.2
Dimensioner, personer og gods samt særlige forhold mv.
   
6.2.1
Bussers bredde
   
6.2.2
Bussers længde
   
6.2.3
Bussers højde
   
6.2.4
Bussers vægt
   
6.2.5
Personer, bagage og gods
   
6.2.6
Signalgivning, tegngivning og brug af lys
   
6.2.7
Motorstop og slæbning mv.
   
6.2.8
Færdselsulykke
   
6.2.9
Forsikringspligt
   
6.2.10
Overladelse af køretøj til andre
 
6.3
Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet
   
6.3.1
Køre- og hviletidsbestemmelserne
   
6.3.2
Anvendelse af kontrolapparatet
 
6.4
Personbefordring mv.
   
6.4.1
Vejkort
   
6.4.2
Erhvervsmæssig personbefordring og ikke-erhvervsmæssig personbefordring med bus
 
6.5
Supplerende uddannelse
   
6.5.1
Kvalifikationsbeviser mv.
       
       
7.
UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 
Øvelse 1:
 
7.1
Igangsætning og standsning ved kørebanekant
   
7.1.1
Kendskab til ulykker
   
7.1.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.1.3
7.1.4
7.1.5
Orienteringsfærdigheder
Manøvrefærdigheder
Lovbestemmelser
 
7.2
Placering under ligeudkørsel
   
7.2.1
Kendskab til ulykker
   
7.2.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.2.3-7.2.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.3
Hastighed under ligeudkørsel
   
7.3.1
Kendskab til ulykker
   
7.3.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.3.3-7.3.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
   
7.3.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.4
Vognbaneskift og sammenfletning
   
7.4.1
Kendskab til ulykker
   
7.4.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.4.3-7.4.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.5
Vending og baglænskørsel
   
7.5.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.5.3-7.5.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.13
Højresving i kryds (mindre veje)
   
7.13.1
Kendskab til ulykker
   
7.13.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.13.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.13.4
Manøvrefærdigheder
 
7.14
Venstresving i kryds (mindre veje)
   
7.14.1
Kendskab til ulykker
   
7.14.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.14.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.14.4
Manøvrefærdigheder
       
 
Øvelse 2:
 
7.6
Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.
   
7.6.1
Kendskab til ulykker
   
7.6.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.6.3-7.6.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.7
Møde
   
7.7.1
Kendskab til ulykker
   
7.7.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.7.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.7.4
Manøvrefærdigheder
   
7.7.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.8
Kørsel foran eller efter andre
   
7.8.1
Kendskab til ulykker
   
7.8.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.8.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.8.4
Manøvrefærdigheder
 
7.11
Fremkørsel mod kryds
   
7.11.1
Kendskab til ulykker
   
7.11.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.11.3-7.11.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.12
Ligeudkørsel i kryds
   
7.12.1
Kendskab til ulykker
   
7.12.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.12.3-7.12.4
Orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.13
Højresving i kryds
 
7.14
Venstresving i kryds
 
7.15
Kørsel i rundkørsel
   
7.15.1
Kendskab til ulykker
   
7.15.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.15.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.15.4
Manøvrefærdigheder
       
 
Øvelse 3 (Kørsel uden for tættere bebygget område):
 
7.2
Placering under ligeudkørsel
 
7.3
Hastighed under ligeudkørsel
   
7.3.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.3.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.3.4
Manøvrefærdigheder
 
7.6
Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.
 
7.7
Møde
 
7.8
Kørsel foran eller efter andre
 
7.9
Overhaling
   
7.9.1
Kendskab til ulykker
   
7.9.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.9.3
Orienterings færdigheder
   
7.9.4-7.9.5
Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt
       
 
Øvelse 4:
 
7.16
Kørsel på motorvej
   
7.16.1
Kendskab til ulykker
   
7.16.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.16.3
7.16.4
Orienteringsfærdigheder
Manøvrefærdigheder
   
7.16.5
Lovbestemmelser i øvrigt
       
 
Øvelse 5:
 
7.11
Fremkørsel mod kryds
 
7.12
Ligeudkørsel i kryds
 
7.13
Højresving i kryds
 
7.14
Venstresving i kryds
 
7.15
Kørsel i rundkørsel
 
7.17
Kørsel ved siden af andre
   
7.17.1
Kendskab til ulykker
   
7.17.2-
7.17.4
Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder
       
 
Øvelse 6:
 
7.18
Standsning og parkering
   
7.18.1
7.18.2
Kendskab til ulykker
Kendskab til risikoforhold
   
7.18.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.18.4
Manøvrefærdigheder
   
7.15.5
Lovbestemmelser i øvrigt
       
 
Øvelse 7:
 
7.19
Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
   
7.19.1
Kendskab til ulykker
   
7.19.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.19.3-7.19.5
Orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt
 
7.20
Kørsel i tunnel
   
7.20.2-7.20.4
Kendskab til risikoforhold samt orienterings- og manøvrefærdigheder
 
7.21 Kørsel ved letbane
 
   
7.21.2-7.21.4
Kendskab til risikoforhold samt orienterings- og manøvrefærdigheder
8.
SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 
8.1
Særlige risikoforhold mv.
   
8.1.1
Alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer, høj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele
 
8.2
Egne holdninger og adfærd
   
8.2.1
Opmærksomhed, adfærd over for andre og egne kørselskompetencer
       
9.
MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 
9.1
Vejgreb og belæsning
   
9.1.1
Vejgrebets betydning
   
9.1.2
Belæsning, dæktryk mv.
 
9.2
Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
   
9.2.1
Bevægelsesenergi og hastighed
   
9.2.2
Centrifugalkraft
   
9.2.3
Bremselængder
   
9.2.4
Vejgrebets udnyttelse
 
9.3
Hindringer på vejen
   
9.3.1
Slalom
   
9.3.2
Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning
   
9.3.3
Kombineret bremse- og undvigemanøvre
 
9.4
Genvindelse af vejgreb efter udskridning
   
9.4.1
9.4.2
9.4.3
Kørsel i kurve
Baghjulsudskridning
Forhjulsudskridning
   
9.4.4
Manøvrernes gennemførelse
       
10.
FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE
 
10.1
Betingelser for at få kørekort
   
10.1.1
Køreundervisning
   
10.1.2
Indstilling til køreprøve
 
10.2
Køreprøvens gennemførelse
   
10.2.1
Krav ved køreprøven
   
10.2.2
Teoriprøven
   
10.2.3
Den praktiske prøve
 
10.3
Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort
   
10.3.1
Kørekortets gyldighed
   
10.3.2
Inddragelse og generhvervelse af kørekort