Adækvans

Definition af adækvans

Adækvans betyder påregnelighed. En skade siges at være adækvat (påregnelig), hvis skadevolder burde kunne indse, at hans adfærd (handling eller undladelse) kunne medføre at skaden skete. Der ses bort fra risici, som er usandsynlige.

Da bolden smadrede den dyre vase, var det en adækvat følge af, at skadevolder jonglerede i glasbutikken.

Da bolden ramte en tilskuer på stadion, og tilskueren på grund af nakkesmerter måtte aflyse sin ferie i Thailand, var det ikke en adækvat skade (og måske forelå der objektive ansvarsfrihedsgrunde som accept af risiko).