14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Konkurrencestyrelsekommunikationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 98 af 12. februar 2003, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Konkurrencestyrelsekommunikationsbekendtgørelsen

I medfør af § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved anmeldelser, forespørgsler, afgørelser m.v. til og fra Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet kan der ske anvendelse af elektronisk kommunikation.

§2 Beføjelsen til at fastsætte nærmere regler for anvendelsen af elektronisk kommunikation, herunder om brug af elektronisk signatur, til og fra Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, henlægges til Konkurrencestyrelsen.

§3 Bestemmelsen i § 1 træder i kraft den 1. maj 2003. Bestemmelsen i § 2 træder i kraft den 22. februar 2003.

profile photo
Profilside