14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF

Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v.

Lov nr. 259 af 28. maj 1984

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Traktat af 13. marts 1984 om ændring af traktaterne om oprettelse af de europæiske Fællesskaber for så vidt angår Grønland kan ratificeres på Danmarks vegne.

§§2-3 (Udeladt af Redaktionen).

§4 Bestemmelser i love, anordninger, bekendtgørelser m.v., der gælder for Grønland til opfyldelse af EF-forpligtelser, finder fortsat anvendelse, indtil de ophæves eller ændres.

Stk. 2 Vedkommende minister kan ophæve eller ændre lovbestemmelser som nævnt i stk. 1, hvor særlige grønlandske forhold tilsiger det.

§5 Loven træder i kraft den 1. januar 1985, § 1 dog ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Ministeren kan bestemme, at enkelte bestemmelser i loven træder i kraft på et senere tidspunkt.

profile photo
Profilside