14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Erhvervsministeren udpeger Terrorforsikringsrådet bestående af 1 formand og 3 medlemmer samt suppleanter for disse.

•••

Stk. 2 Rådet sammensættes af:

  • 1) 1 formand og 1 suppleant fra Erhvervsministeriet.

  • 2) 1 medlem og 1 suppleant fra Finansministeriet.

  • 3) 1 medlem og 1 suppleant fra Finanstilsynet.

  • 4) 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra forsikringsbranchen.

•••

Stk. 3 Formanden og medlemmerne samt disses suppleanter udnævnes for en 4-årig periode og kan genudpeges. Fratræder et medlem inden periodens udløb, sker der udnævnelse af et nyt medlem for en periode kortere end 4 år.

•••

Stk. 4 Terrorforsikringsrådet kan efter behov anvende ekstern bistand.

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for Terrorforsikringsrådets arbejde. Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

•••

Stk. 6 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om sekretariatsfunktionen for Terrorforsikringsrådet, herunder betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand. Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

•••
profile photo
Profilside