14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om firmapensionskasser § 76

Uddrag fra forarbejderne til lov om firmapensionskasser § 76:

Til § 75
Det følger af § 55 i den gældende lov om tilsyn med firmapensionskasser, at økonomi- og erhvervsministeren (nu erhvervsministeren) kan fastsætte regler, hvorefter §§ 237-253 i selskabsloven med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på fusion af pensionskasser omfattet af § 2 eller fusion af en pensionskasse og et datterselskab. § 236 i sels...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.