14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om klima § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om klima og bygger på lov nr. 965 af 26. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Klima-, energi- og forsyningsministeren udarbejder årligt et klimaprogram til Folketinget.

•••

Stk. 2 Klimaprogrammet skal indeholde følgende:

  • 1) En status på opfyldelse af de nationale klimamål, jf. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

  • 2) De planlagte klimatiltag og virkemidler med effekt på kort og lang sigt og den forventede fremtidig effekt heraf.

  • 3) En redegørelse for Klimarådets anbefalinger, jf. § 4, og klima-, energi- og forsyningsministerens stillingtagen hertil.

  • 4) En status på forskning og udvikling af nye klimatiltag.

  • 5) En status på klimavidenskabelig udvikling, herunder de nyeste rapporter fra FN’s klimapanel.

  • 6) En beskrivelse af og status på opfyldelse af internationale klimamålsætninger.

  • 7) En global klimastrategi.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren skal i klimaprogrammet give sin vurdering af, om det kan anskueliggøres, at de nationale klimamål nævnt i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nås.

•••

Stk. 4 Kan det ikke anskueliggøres, at de nationale klimamål nås, skal klima-, energi- og forsyningsministeren i klimaprogrammet tillige fremlægge nye initiativer med reduktionseffekt på kortere sigt og initiativer med reduktionseffekt på længere sigt, som viser vejen mod opfyldelse af de nationale klimamål.

•••
profile photo
Profilside