14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 876 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Kapitel 2
1
Forarbejder

Kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag

§4 En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få fleksydelsesbidragene udbetalt kontant, hvis

  • 1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a i lov om fleksydelse,

  • 2) personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen og

  • 3) Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2 Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark senest den 30. september 2022.

Stk. 3 Et dødsbo efter en person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidragene.

§5 Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som personen har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8 i lov om fleksydelse. Beløbet opgøres på grundlag af sygedagpengenes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1.

Stk. 3 Der svares en afgift på 30 pct. af fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Udbetaling af fleksydelsesbidrag efter § 4, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale fleksydelsesbidrag efter den 31. juli 2022.

§6 Udbetaling Danmark skal informere de personer, som er registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om muligheden for at få fleksydelsesbidragene udbetalt efter § 4, stk. 1, og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om Udbetaling Danmarks information og vejledning.

profile photo
Profilside