14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 12:

Til § 12
...
Til nr. 1 Af den gældende § 26 n, stk. 1, nr. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, fremgår det, at aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. indgår i opgørelsen af anciennitet i Danmark til tidlig pension. Perioder med aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. tæller således med ... Til nr. 2 Af den gældende § 26 n, stk. 1, nr. 3, i lov om social pension fremgår det, at uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. indgår i opgørelsen af anciennitet i Danmark til tidlig pension. Perioder med uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. tæller således med i opgørelsen af anciennitet i forhold til tidlig pen... Til nr. 3 Efter § 26 n, stk. 1, nr. 18, i lov om social pension fremgår det, at perioder, hvor en person er påbegyndt uddannelse i det ordinære uddannelsessystem efter det fyldte 40. år, tæller med i opgørelsen af anciennitet i Danmark til tidlig pension. Perioder, hvor en person har deltaget i uddannelse i det ordinære uddannelsessystem efter det 40. år, tæ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.