14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 876 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Udbetaling Danmark skal informere de personer, som er registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om muligheden for at få fleksydelsesbidragene udbetalt efter § 4, stk. 1, og om konsekvenserne heraf.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om Udbetaling Danmarks information og vejledning.

•••
profile photo
Profilside