14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 7:

Til § 7
Efter de gældende regler i § 98 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan den, afgørelsen vedrører, klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til arbejdsløsh...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.