14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 1:

Til § 1
Lov om social service og lov om friplejeboliger gælder for alle kommuner og fastlægger de samme pligter og rettigheder i alle landets kommuner.Det foreslås i § 1, at formålet med loven er frem til 30. september 2024 at frisætte udvalgte kommuners og tilbuds varetagelse af ældreområdet med henblik på at udvikle velfærden på området og skabe større h...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.