14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 14:

Til § 14
Det foreslås i § 14, stk. 1, at loven ophæves den 30. september 2024.At loven ophæves på det foreslåede tidspunkt, indebærer blandt andet, at kommunen ikke efter ophævelsestidspunktet vil kunne træffe beslutninger efter lovens kapitel 4, og at de bekendtgørelser, som vedkommende minister måtte have udstedt efter den foreslåede lov om velfærdsaftale...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.